Om Kiwano Consulting

    Kiwano Consulting är ett tjänsteföretag som specialiserat sig på konsulttjänster kring verksamhetsutveckling och kravhantering i organisationer med agil produktutveckling och agila arbetssätt.

    Kiwano Consulting är ett mindre personligt konsultbolag. Hos oss finns erfarna certifierade konsulter som kan ta sig an roller som produktägare, agil coach, Business Analyst, System Analyst och Scrum Master. Vi åtar oss allt från mindre utredningsuppdrag och att stärka upp den löpande produktutvecklingen, till att i olika roller driva en större förändring som påverkar både systemstöd och organisation. Även om vi sedan en tid tillbaka främst har uppdrag i organisationer som tillämpar agila arbetssätt, har vi också stor erfarenhet av uppdrag i traditionella projekt.


    Vi har stor kompetens och erfarenhet inom bank & finans, försäkring, detaljhandel/eCom samt statliga myndigheter och verk.