Samarbete med Haninge kommun

    24 januari 2021

    Kiwano Consulting har inlett ett samarbete med Haninge kommun avseende upphandling av en ny skolplatform. Vi ser fram emot ett givande samarbete.