Kiwano Consulting är det personliga konsultbolaget med erfarna och professionella konsulter som levererar verkligt kundvärde i en agil, föränderlig värld.

    Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster med fokus på verksamhetsutveckling och kravhantering. Våra konsulter stärker upp er organisation och er produktutveckling i roller som produktägare, kravledare, agil coach, Business Anayst, System Analyst, verksamhetsutvecklare eller Scrum Master. Våra konsulter har certifieringar inom bland annat SAFe, REQB och IREB.