Verksamhetsmodellerare

  En verksamhetsmodellerare har som uppgift att ta fram och beskriva verksamhetens processer och informationselement i modellform. Resultatet är ett eller flera diagram av olika slag med tillhörande beskrivningar.


  Modellering är ett lagarbete som utgår från verksamheten kunskap, och handlar om att visualisera det verksamheten förmedlar om olika processer, begrepp och informationselement. Som modellerare bör man därför ha en naturlig fallenhet och intresse av att leda grupper på arbetsmöten. Notera att vid större åtaganden jobbar man med fördel tillsammans med en annan modellerare - där den ena handleder och den andra dokumenterar resultatet.


  Deltagarna kan sin verksamhet och vet vilken information som används. Det är därför viktigt att man som modellerare är förberedd inför varje arbetsmöte, och kan ge representanterna uppgifter så att de själva kan exploatera sina egna processer eller informationsmängd. Man bör också kunna hantera situationer då verksamheten har kört fast, och komma med konstruktiva förslag och nya infallsvinklar i diskussioner.


  En bra modell ska ska vara relevant, detaljerad men samtidigt överskådlig. En modellerare bör av den anledningen vara bekväm med att kunna orientera sig på en övergripande nivå, för att i nästa minut gå ner på detaljer inom ett visst område.


  Vi söker ständigt erfarna verksamhetsmodellerare. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av både process- och informationsmodellering, men vi är även intresserad av dig som har mest jobbat med den ena metoden. Självklart är det också viktigt att man behärskar modelleringsspråk som exempelvis UML eller ER. Vi ser även med fördel på om du har kunskap om något modelleringsverktyg, till exempel ARIS eller Enterprise Architect.

   
  Vid frågor eller ansökan om denna tjänst, ring oss på 070-229 00 08 eller skicka ditt CV till jobb@kiwanoconsulting.se så hör vi av oss!