Verksamhetsanalys

    Kiwanos verksamhetsanalytiker (Business Analysts) kan hjälpa er organisation att kartlägga och dokumentera verksamhetens behov, processer, begrepp och affärsregler.

    Verksamhetens processer, både nuläge och önskat läge, beskrivs i en processkarta. En processkarta belyser hur olika delar av organisationen och även kunden bidrar till slutresultatet. Processkartan är ett bra verktyg för att hitta flaskhalsar och förbättringsområden i verksamheten.


    Verksamhetens begrepp beskrivs i en begreppsmodell. Många gånger är det svårt att enas om gemensamma begrepp, men i en förändringsprocess kan det vara just de gemensamma begreppen som är nyckeln till att lyckas. Begreppsmodellering belyser de svårigheterna i ett tidigt skede vilket ger möjlighet att lyfta upp och besluta om gemensamma begrepp innan detaljering av IT-krav påbörjats.


    Inför ett förändringsprojekt behöver man även beskriva de effektmål som man vill uppnå. Effektmålen kan därefter kopplas till produktmål för att ge bra styrning.