Våra branscher

  Vi vet att kravhantering och modellering blir effektivare om man har kunskap om kundens affär.

  Därför är verksamhetskompetens något som vi fäster stor vikt vid på Kiwano Consulting.


  Vi har erfarenhet av konsultuppdrag inom följande branscher:


  • Bank och finans
  • Clearing och avveckling av finansiella värdepapperstransaktioner
  • Försäkring
  • Statliga myndigheter och verk
  • Detaljhandel