Kiwano på "Från krav till system"

    17 oktober 2018

    Idag talar Samuel Hällström från Kiwano om kravarbete i regelverksdrivna projekt på NFI-konferensen "Från krav till system". Kiwano har lång erfarenhet av kravarbete i regelverksdrivna miljöer. Vi hjälper gärna till med allt från klassiskt kravarbete till att vara rådgivare kring rutiner, arbetssätt och dokumentation i regelverksdrivna projekt. Kontakta oss så berättar vi mer!