Kvalitetssäkring av krav

    Våra kravanalytiker och kravledare kan genomföra en kvalitetssäkring av de krav ni dokumenterat samt lämna förslag på hur ni kan utveckla kvalitetsarbetet med kravanalys baserat på mångårig erfarenhet.

    Kvalitetssäkring av krav är ett effektivt sätt att säkerställa att de krav ni redan dokumenterat är tillräckligt väl formulerade och strukturerade för vidare arbete, samt en analys av om kravorganisationen arbetar på ett effektivt sätt.


    Kiwanos konsulter har många års erfarenhet av kravanalys inom olika branscher. I en kvalitetssäkring tittar vi både på arbetssätt/metoder och på hur dokumentationen ser ut samt lämnar förslag på förbättringar.