Kravanalys

    Våra erfarna kravanalytiker kan hjälpa er att identifiera och specificera övergripande affärskrav till detaljerade krav på ett system.

    Kravhantering handlar om att arbeta fram och hantera den totala kravbilden i en förstudie, i ett projekt eller i en förvaltningsorgansiation.


    Kiwanos kravanalytiker har mångårig erfarenhet av kravanalys i olika organisationer och brancher. Vi har god kännedom om etablerade metoder och verktyg på marknaden.


    Metoder som används för att definiera ramarna är bland annat intressentanalys, informationsmodellering samt processkartläggning. De detaljerade kraven beskrivs till exempel som use case eller user stories.