Mall för kravhanteringsplan

  På Kiwano Consulting har vi mångårig erfarenhet av att arbeta med kravhantering och kravledning. Vår erfarenhet säger att en väl genomarbetad kravhanteringsplan är en förutsättning för ett effektivt kravarbete.

  En kravhanteringsplan beskriver principerna och förutsättningarna för kravarbetet i en förstudie, ett projekt eller i en förvaltningsorganisation.


  Kiwano Consulting rekommenderar att man alltid tar fram en kravhanteringsplan för ett effektivt kravarbete, såvida det inte finns en sedan tidigare att tillgå. Behovet kan naturligtvis variera beroende på förutsättningar och vad syftet med kravarbetet är.


  En kravhanteringsplan kan utgöra ett kontrakt mellan kravorganisationen och beställaren, projektledningen eller andra viktiga intressenter, och bör därför också bli föremål för granskning och godkännande.


  Innehållsförteckning kravhanteringsplan


  Hämta mall för kravhanteringsplan

  Lämna dina uppgifter för att hämta dokumentet. Vi kommer inte lämna dina uppgifter till extern part.