Vi har skapat ett generellt ramverk för verksamhetsutveckling och kravhantering i små och stora IT-projekt.

    Vår affärsidé är att tillhandahålla kvalificerade konsulttjänster med fokus på verksamhetsutveckling och kravhantering. Det inkluderar kringliggande tjänster som process- och informationsmodellering. Vi åtar oss allt från mindre förstudier till att leda kravarbetet i större projekt som har genomslag både på verksamhetens processer och IT-stöd. Vår ambition är att vara det mest attraktiva konsultbolaget att anlita och att arbeta på inom vårt verksamhetsområde.
    Syftet med kravhantering är att identifiera, dokumentera och kommunicera intressenternas behov och önskemål