Vi har skapat ett generellt ramverk för verksamhetsutveckling och kravhantering i små och stora IT-projekt.

    Vår affärsidé är att tillhandahålla kvalificerade konsulttjänster med fokus på verksamhetsutveckling och kravhantering. Det inkluderar kringliggande tjänster som process- och informationsmodellering. Vi åtar oss allt från mindre förstudier till att leda kravarbetet i större projekt som har genomslag både på verksamhetens processer och IT-stöd. Vår ambition är att vara det mest attraktiva konsultbolaget att anlita och att arbeta på inom vårt verksamhetsområde.